TPHT- Sáng ngày 10 tháng 9, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm Thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020. Tới dự có các đồng chí Hà Văn Trọng-TUV, Giám đốc Sở Tài chính; Đồng chí Hoàng Văn Quảng- TUV- Giám đốc sở Công Thương, Phó trưởng đoàn công tác của tỉnh phụ trách thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; Các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh-Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ NTM thành phố; Trịnh Văn Ngọc- TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mai Linh-Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UBMTTQ thành phố chủ trì hội nghị.

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh khởi động xây dựng nông thôn mới trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp. Nhưng, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thành phố,  ngay từ khi triển khai thực hiện, các cấp ngành, địa phương, đơn vị đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng thời đã cụ thể hóa phong trào bằng những chương trình, kế hoạch, việc làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương. UBMTTQ thành phố, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  “xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tranh tre, dột nát, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách, các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt”, “ nông dân giúp đỡ nhau làm kinh tế, sản xuất giỏi”, "5 không, 3 sạch cuả hội phụ nữ”, “ Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi”, “Hội người cao tuổi xây dựng nếp sống văn minh”,  “Tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới”, đường điện “thắp sáng làng quê”.... Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất phát triển kinh tế để thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng;... Ngoài ra, phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM cũng nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị đòng trên đia bàn; đã huy động nguồn lực 704 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường báo cáo kết quả 10 năm xây dựng NTM ở thành phố Hà Tĩnh

Nhờ vậy, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt các xã  thay đổi rõ nét, kinh tế phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện tốt, an ninh trật tự xã hội được tăng cường, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn, quy mô sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, khôi phục và phát huy nhằm phát huy các giá trị cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, thành phố có 5/6 xã đạt NTM, xã Thạch Đồng đạt 20/20 tiêu chí, đủ điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM;  thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh so với thời kỳ đầu xây dựng NTM (năm 2010 thu nhạp đạt 17 triệu đồng/người/năm, đến nay,đạt 36,68 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 8,85%, nay chỉ còn 2,05%, góp phần đưa Thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị loại 2.

Ông Nguyễn Đình Vinh - Thôn Liên Thanh , xã Thạch Hạ chia sẽ về kinh nghiệm xây dựng mô hình vườn mẫu

Tại hội nghị, các đại biểu đã chí sẽ những kinh nghiệp trong công tác xã hội hóa huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền vận động, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu... Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị Đồng chí Trịnh Văn Ngọc- Chủ tịch UBND thành phố cũng đã phát động phong trào thi đua với mục tiêu: Phấn đấu trong năm 2019: 6/6  xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Thach Hạ đạt NTM kiểu mẫu, xã Thạch Môn NTM nâng cao; các xã củng cố và vững chắc các tiêu chí; Giai đoạn 2020-2025: 03 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 6 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; Thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt 140-160 triệu đồng/ha.Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới giảm xuống dưới 1%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt tỷ lệ 100%; Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa" đạt 99%. ...

Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Văn Ngọc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo

Để đạt kết quả đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, đoàn thể, phừơng- xã cần có những hành động cụ thể, thiết thực; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng nông thôn mới điển hình về văn hóa gắn với xây dựng đô thị văn minh... để thành phố Hà Tĩnh luôn xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh-Ủy viên BTV Thành ủy- Bí thư Thành ủy- Trưởng BCĐ nông thôn mới thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở thành phố Hà Tĩnh. Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố. Để đạt mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan, lãnh đạo các phường-xã tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn, đô thị văn minh gắn với thực hiện các cơ chế chính sách của Thành phố, của Tỉnh; Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân nông thôn; Chỉ đạo thực hiện cụ thể, có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; xây dựng và thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp đô thị và coi sản xuất là cốt lõi của NTM; Phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch; Chú trọng phát triển các sản phẩm theo hướng công nghệ cao, sạch, an toàn;  Xây dựng khung chương trình kế hoạch cho xây dựng nông thôn mới cho năm 2020 và những năm tiếp theo. UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có sự phối kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân trong việc triển khai thực hiện. HĐND, UBND thành phố rà soát các cơ chế chính sách để tạo đòn bẩy trong phát triển sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. Tập trung rà soát nâng cao chất lượng tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ để đề nghị Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Hội nghị  đã biểu dương, vinh danh các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Tĩnh, giai đoạn 2010-2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 120.096
  Online: 9