Ngày 8/8/2019, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho các đồng chí trong các ngành liên quan như: Công an, Tòa án, Lao động thương binh và xã hội, Y tế, Tư pháp và cán bộ công chức làm công tác này tại các phường, xã.

 

Đồng chí Phạm Hùng Cường- ThUV, PCT UBND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bùi Cẩm Thạch, Phó Trưởng phòng XDKT&TDTHPL, Sở Tư pháp giới thiệu các nội dung chính liên quan đến trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.  

Đồng chí Bùi Cẩm Thạch, Phó Trưởng phòng XDKT&TDTHPL, Sở Tư pháp

Đối với trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn giảng viên đã hướng dẫn 5 bước liên quan đến trình tự, thủ tục như: Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Xử lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Xem xét quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Ra quyết định và thi hành quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Đối với trình tự, thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc gồm có 5 bước: Lập hồ sơ đề nghị; Kiểm tra tính pháp lý; Xem xét chuyển hồ sơ; Ra quyết định và thi hành quyết định.

Tại hội nghị đồng chí giảng viên đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng các trình tự, thủ tục đối với 2 biện pháp trên; Các học viên đã tiếp thu, nắm chắc nội dung, trên cơ sở đó về tích cực tham mưu, thực hiện đúng quy định pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 207.113
  Online: 17