Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị thường trực BCĐ nông thôn mới, nhằm đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng NTM 7 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Lương Quốc Tuấn-Phó Bí thư TT Thành ủy và đồng chí Trịnh Văn Ngọc TUV-Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhất là đối với xã Thạch Đồng đăng ký về đích NTM trong năm 2019 và xã Thạch Hạ đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Ngoài ra, Thành phố tập trung chỉ đạo xã Thạch Trung hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu kiểm chứng mức độ đạt được các tiêu chí; xã Thạch Môn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; xã Thạch Hưng và xã Thạch Bình củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí...

          Nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt từ thành phố đến cơ sở, 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố xây dựng mới 6 mô hình nhỏ về trồng trọt;  12 vườn mẫu, 1 mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến; thành lập mới 22 doanh nghiệp; triển khai xây dựng hoàn thành gần 4 m đường trục thôn, 5  km đường ngõ xóm, trên 2km  đường trục chính nội đồng, trên 4 km rảnh thoát nước, 2 km mương thoát bẩn; hoàn thành 4 thôn đạt chuẩn khu dân cư mẫu; hoàn thành 12 vườn mẫu đạt chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế trong quá trình xây dựng NTM như: Hiệu quả công tác tuyên truyền vận động còn thấp, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, việc huy động nguồn lực gặp nhiều khó khăn, công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ chưa được các xã quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Xã Thạch Đồng mặc dù đã được UBND thành phố, Văn phòng Điều phối NTM thành phố, các phòng đơn vị liên quan vạch ra công việc cụ thể cần thực hiện, tuy nhiên hiện nay theo đánh giá của các Sở ngành cấp tỉnh mới đạt 19/20 tiêu chí, còn tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu chưa đạt ...

Đồng chí Trần Quốc Hương, CT UBND xã Thạch Đồng " Thạch Đồng quyết tâm về đích NTM trong tháng 8/2019"

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của các phòng, ban và các xã trong thời gian qua, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, hạn chế cần tháo gỡ.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc, TUV, CT UBND thành phố phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lương Quốc Tuấn, PBT TT Thành ủy " Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chương trình NTM toàn thành phố trong tháng 8/2019 và chuẩn bị tốt hội  nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu XD NTM"

Để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới đúng lộ trình đề ra, hội nghị đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đối với Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới các xã: Thực hiện các nội dung theo khung kế hoạch chi tiết đã được lập, phê duyệt để hoàn thành các nội dung chưa đạt, các công việc cần bổ sung, củng cố các tiêu chí sau khi rà soát theo Bộ tiêu chí tại Quyết định số 05, Quyết định số 28, Quyết định số 29; Quyết định số 30 của UBND tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện các khối lượng công việc theo chương trình mục tiêu năm 2019 đã đăng ký; tập trung hoàn thành các nội dung đã được phân bổ nguồn vốn nông thôn mới năm 2019; Tham mưu chỉ đạo xã Thạch Đồng hoàn thành các nội dung tiêu chí nông thôn mới...

                                                                           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 1.108.778
  Online: 49