TPHT - Trong các ngày từ 22 đến 27 tháng 8, Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo và triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2019 cho 4 đơn vị gồm: Phường Bắc Hà, Đại Nài, Văn Yên và xã Thạch Trung. Diễn tập lần này diễn ra trong điều kiện các địa phương triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, song xác định định đây diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy chính quyền các phường, xã đã tập trung trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019.

Các hội nghị được triển khai trong quá trình vận hành cơ chế chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, an ninh

Thực hiện kế hoạch số 105 ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về diễn tập chiến đấu phòng thủ phường, xã năm 2019, các địa phương gồm phường Bắc Hà, Đại Nài, Văn Yên, Thạch Trung tổ chức tuyên truyền quán triệt nghiêm túc chủ trương kế hoạch cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm đã tập trung lãnh đao, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ một cách tích cực, có hiệu quả; Thông qua diễn tập nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phòng chống "Diễn biến hòa bình" và âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cấp ủy Đảng đã chủ động xây dựng Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập; Chính quyền và các ban ngành đoàn thể đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị về nội dung các văn kiện, cơ sở vật chất, công tác hậu cần, tổ chức luyện tập phần thực binh cho lực lượng dân quân tự vệ tham gia diễn tập đạt kết quả cao nhất. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, có thể khẳng định, đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 được tổ chức ở 4 đơn vị gồm phường Bắc Hà, Đại Nài, Văn Yên và xã Thạch Trung đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Điều đáng ghi nhận là đợt diễn tập lần này trong điều kiện thời tiết bất thuận, nhưng với sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập và Tổ đạo diễn thành phố, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị xã hội và tích cực tham gia luyện tập của lực lượng vũ trang  góp phần đem lại thành công cho đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã phường năm 2019. Đây cũng là dịp để cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang các phường, xã tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kết quả của cuộc diễn tập vào thực tiễn của đại phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày một vững chắc trong tình hình mới./.

Sau đây là một số hình ảnh về diễn tập năm 2019

Phường Bắc Hà vận hành cơ chế, chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao

Thực binh phần sơ tán nhân dân trong tình huống địch tập kích vào địa bàn, để đảm bảo an toàn, các phường đã tiến hành  khẩn cấp sơ tán người dân về địa điểm an toàn

Lãnh đạo Thành phố tham quan phần thực binh đánh địch đổ bộ bằng đường không

Xã Thạch Trung Xử lý phần thực binh Trung đội dân quân xã đánh địch đổ bộ bằng đường không

Các thành viên Ban chỉ đạo diễn tập tham dự hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập phường, xã năm 2019

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong diễn tập

Đây cũng là dịp để cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang các phường, xã tiếp tục vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kết quả của cuộc diễn tập vào thực tiễn của đại phương, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các ngành, đoàn thể trong việc giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày một vững chắc trong tình hình mới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 345.486
  Online: 16