TPHT- Xã Thạch Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020. Tới dự có đồng chí Lương Quốc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Bình Minh - xã Thạch Bình

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Xã Thạch Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho người dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời cấp ủy chính quyền Thạch Bình đã ban hành nhiều Nghị quyết,  chương trình kế hoạch để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện, phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ đảng viên và các tầng lớn nhân dân nhất là phong trào hiến đất, hiến công trình, xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới.

Các địa biểu về dự hội nghị

Trong phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, tổng nguồn vốn huy động đạt 72 tỷ 773 triệu đồng, trong đó nguồn vốn huy động từ đóng góp của nhân dân là 24 tỷ, 851 triệu đồng. Bên cạnh đó, 195 hộ dân đã hiến hơn 16 ngàn m2 đất vườn đất ở, đóng góp hàng vạn ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng như làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng hàng rào xanh, làm mương thoát bẩn, xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao tại các khu dân cư.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM ở xã Thạch Bình

Xã Thạch Bình tập trung phát triển sản xuất, chăn nuôi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao đời sống cho người dân, vận động hàng trăm hộ cải tạo vườn tạp, chỉnh trang sắp xếp lại vườn hộ, xây dựng các mô hình vườn mẫu để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, toàn xã đã xây dựng 16 vườn đạt chuẩn mô hình vườn mẫu. Đời sống của người dân ngày một nâng lên, nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người trong xã mới chỉ đạt 19,15 triệu đồng người/ năm thì đến nay thu nhập bình quân đầu người đạt 36,6 triệu đồng người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 – 8,5% thì đến nay còn 1,48%. Năm 2015, xã Thạch Bình về đích xây dựng nông thôn mới, khu dân cư thôn Bình Minh đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới xã Thạch Bình

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả đã làm được và nêu lên những bài học kinh nghiệm trong công tác huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu, đề ra mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là phấn đấu xây dựng xã Thạch Bình đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019 và xây dựng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới xã Thạch Bình

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Bình đã vinh danh các tập thể và các nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 1.108.621
  Online: 43