TPHT- Chiều ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thạch Trung và xã Thạch Môn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

 

Chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới ở xã Thạch Trung

Thạch Trung là xã có 73% đồng bào theo đạo thiên chúa, xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân chủ yếu là dựa vào sản xuất nông nghiệp nên gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền và nhân dân, xã Thạch Trung đã đạt được một số kết quả nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nổi bật là phong trào xã hội hóa huy động nguồn lực xây dưng nông thôn mới, từ năm 2011 đến 2019, xã Thạch Trung đã huy động nguồn lực 222 tỷ đồng để xây dựng các công trình phục vụ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới như làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa các thôn, hệ thống kênh mương nội đồng...

Các đại biểu về dự hội nghị Xã Thạch Trung

Cùng với việc tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong những năm qua, xã Thạch Trung đã tập trung lãnh đao, chỉ đạo phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng các mô hình kinh tế.   Toàn xã có 9 mô hình kinh tế, 6 hợp tác xã và hàng chục doanh nghiệp thành lập mới, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng trăm lao động trên địa bàn. Nếu như năm 2011, thu nhập bình quân đầu người của xã chỉ đạt 12,7 triệu đồng người trên năm thì đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,6 triệu đồng người/năm.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm,  từ 10,5% năm 2011 giảm xuống còn  1,7% năm 2019; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 98%;

Các đại biểu về tham luận và chia sẽ những kinh nghiệm trong việc thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới

Công tác vệ sinh môi trường thường xuyên được quan tâm, việc chỉnh trang vườn hộ, xây dựng hàng rào xanh được triển khai rộng khắp, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu có sức lan tỏa, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn địa phương... Đến nay, xã Thạch Trung đã có 3/13 khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 23 vườn được công nhận vườn mẫu. Năm 2016, xã Thạch Trung về đích xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, xã tiếp tục huy động các nguồn lực và tuyên truyền vận động sự vào cuộc của mỗi người dân để nâng cao chất lượng các tiêu chí  nông thôn mới để phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 và xây dựng xã Thạch Trung đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

* Cũng trong chiều ngày 12/8, Xã Thạch Môn đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2020. Tới dự có Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường cùng đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh- Chủ tịch UBND xã Thạch Môn báo cáo về kết quả sau 10 năm xây dựng NTM

Trong 10 năm qua, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, xã Thạch Môn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi người dân tích cực tham gia phong trào và đã đạt được kết quả khá nổi bật. Trên cơ sở 20 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, xã Thạch Môn đã xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác huy động nguồn lực để triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt. Từ năm 2011 đến nay, xã Thạch Môn đã huy động 122,7 tỷ đồng để thực hiện các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó nguồn vốn huy động xã hội hóa từ nhân dân là 59,7 tỷ đồng. Năm 2014, xã Thạch Môn là đơn vị thứ 2 của thành phố về đích xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, trong những năm gần đây, xã Thạch Môn tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là các tiêu chí đã đạt nhưng chưa vững chắc như tiêu chí giao thông, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức sản xuất ... để phấn đấu xây dựng xã Thạch Môn đạt xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2019.

Phó chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM xã Thạch Môn

Cũng tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thạch Trung và xã Thạch Môn đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010- 2019.

Xã Thạch Môn khen thưởng và vinh danh 7 tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

Xã Thạch Trung khen thương và vinh danh 13 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng Nông thôn mới


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website