TPHT- Thời gian qua, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức các kỳ họp, theo hướng phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần, trách nhiệm của đại biểu, dành thời gian thoả đáng cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng ở địa phương

Xác định nâng cao chất lượng kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, thời gian qua, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện đổi mới nội dung kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để đưa ra những quyết sách phù hợp. Trong tổ chức kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ  và các cơ quan liên quan dự kiến nội dung chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, thông báo tới các đại biểu HĐND thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan bảo đảm đúng thời gian quy định. Chủ tọa kỳ họp đã điều hành linh hoạt, chủ động, tạo không khí đối thoại thẳng thắn, dành nhiều thời gian cho chất vấn và trả lời chất vấn về những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tài nguyên môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản; y tế; chế độ chính sách…Qua chất vấn, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban liên quan đã giải đáp những những vấn đề cử tri quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Phiên họp thường kỳ của HĐND thành phố

Ngoài nâng cao chất lượng kỳ họp, một hoạt động quan trọng tại kỳ họp mà HĐND thành phố Hà Tĩnh chú trọng đó là chất vấn tại kỳ họp. Hoạt động này được Thường trực HĐND thành phố chuẩn bị kỹ trước kỳ họp và giành thời lượng thỏa đáng khi tiến hành kỳ họp. Việc chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức dân chủ, công khai, trách nhiệm; các đại biểu không ngại va chạm, chịu khó tìm hiểu, nắm bắt thông tin để nêu được những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm và chất lượng; việc tranh luận, đối thoại trên tinh thần xây dựng; nội dung chất vấn đi vào những vấn đề cụ thể, nổi cộm, bức xúc được cử tri quan tâm.

Ngoài ra, hàng năm, Thường trực HĐND thành phố đã xây dựng kế hoạch tiếp công dân định kỳ. Tại các cuộc tiếp dân, đại diện Thường trực, các đại biểu HĐND và các cơ quan liên quan của thành phố đã lắng nghe, ghi nhận các kiến nghị của công dân; giải thích về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, những cơ chế, quy định của địa phương. Đối với những vấn đề phức tạp, HĐND thành phố tiếp nhận đơn thư của công dân, tổng hợp đầy đủ chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng của thành phố xem xét, giải quyết theo luật định.

Thường trực HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu trên địa bàn

Nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử, HĐND thành phố đã tăng cường hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Giám sát cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; giám sát việc thực hiện nguồn chi sự nghiệp giáo dục; công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp và tình hình tổ chức huy động đóng góp tự nguyện trên địa bàn thành phố; giám sát công tác quản lý các dịch vụ khám chữa bệnh; giám sát việc cấp phép và kết quả thực hiện sau cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ gắn với quản lý trật tự kỷ cương đô thị, an toàn giao thôngQua giám sát, Thường trực, các Ban HĐND thành phố chỉ rõ ưu điểm, khuyến khích động viên các địa phương, đơn vị được giám sát tiếp tục phát huy và nhân rộng; đồng thời kiến nghị với UBND thành phố, các phòng, ban, cơ quan chức năng và các xã, phường tìm giải pháp khắc phục kịp thời những vấn đề còn hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của HĐND các cấp. Các ý kiến kiến nghị sau giám sát được UBND, các cơ quan, đơn vị tiếp thu và giải quyết kịp thời.

HĐND thành phố họp rút kinh nghiệm việc tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố và các phường, xã

Nhờ thực hiện tốt các khâu chuẩn bị và tổ chức kỳ họp, chất lượng các kỳ họp của HĐND thành phố ngày càng được nâng lên; đại biểu HĐND thành phố đã thể hiện được vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong việc thay mặt nhân dân xem xét, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp UBND cùng cấp tìm ra giải pháp hữu hiệu thực hiện thắng lợi nghị quyết kỳ họp; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 343.500
  Online: 29