TPHT- Sáng ngày 31/7/2019, HĐND thành phố Hà Tĩnh tổ chức kỳ họp thứ 13, kỳ họp bất thường nhằm cho ý kiến vào đề án sáp nhập 2 đơn vị hành chính là xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn thành một xã mới. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y- UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

 Kỳ họp đã nghe UBND thành phố trình bày đề án, phương án sắp xếp đơn vị hành chính 2 xã Thạch Đồng, Thạch Môn, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về Đề án sáp nhập xã Thạch Đồng và xã Thạch Môn. Kết quả số cử tri tán thành tại các địa phương: Thạch Đồng: 97,5%; Thạch Môn: 99,6%. 

Đồng chí Nguyễn Văn Quý - UVBTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp

Theo Đề án sẽ nhập nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên 3,4 km2 và dân số 3749 người của xã Thạch Đồng vào xã Thạch Môn có diện tích tự nhiên 5,53 km2, dân số 3185 người. Sau khi sáp nhập, diện tích tích tự nhiên của xã mới là 9,93 km2, dân số trung bình là 6.934 người . 

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp

Sau khi nghe các nội dung và ý kiến phát biểu của đại biểu, 100% đại biểu HĐND thành phố có mặt tại kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập 2 xã Thạch Đồng và Thạch Môn thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là xã Đồng Môn.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, UV BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Tĩnh, nhất là trong việc triển khai xây dựng đề án, phương án sáp nhập, thực hiện quy trình được thành phố thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 13 HĐND thành phố khóa XX

Nhấn mạnh hiệu quả của đề án đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y cho rằng khi sáp nhập 2 xã sẽ phù hợp với yêu cầu phát triển, tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, phát triển; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả đề án sáp nhập, thành phố cần chú trọng sắp xếp lộ trình, phân kỳ thực hiện các bước sau sáp nhập, nhất là về bố trí, sử dụng cơ sở vật chất, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thành phố khóa XX đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập xã trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 343.597
  Online: 30