TPHT- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh phối hợp với phường Bắc Hà vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho hơn 120 đoàn viên thanh niên, học sinh và hội viên cựu chiến binh trong toàn phường.

Trong thời gian dự lớp, Đoàn viên thanh niên, học sinh và hội viên Cựu chiến binh phường Bắc Hà được quán triệt các nội dung cơ bản trong chương trình giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, gồm: Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử; chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam và xây dựng con người Việt Nam thấm sâu chủ nghĩa yêu nước.

Thông qua lớp bồi dưỡng chuyên đề nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên, học sinh về truyền thống đấu tranh hào hùng của các thế hệ đi trước, đồng thời nâng cao nhận thức về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam qua các thời kỳ và những vấn đề về biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra Hội viên cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên phường Bắc Hà còn được nghe nói chuyện tình hình thời sự quốc tế, trong nước, tình hình phát triển kinh tế xã hội và những định hướng chiến lược phát triển của tỉnh, xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị văn minh, hiện đại trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 343.497
  Online: 27