TPHT- Chiều ngày 17/7, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn thành phố đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự hội nghị có lãnh đạo các Ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Các đồng chí Lương Quốc Tuấn- Phó Bí thư TT Thành ủy, đồng chí Trịnh Văn Ngọc- TUV, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, TUV, Phó ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Từ đầu năm đến nay, Thành ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới phương thức, hình thức thực hiện, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, nỗ lực của các tầng lớp nhân dân nên kinh tế xã hội tiếp tục phát triển.Tổng giá trị sản xuất các ngành thực hiện đạt 6.138 tỷ đồng, bằng 50,94%KH, tăng 11,38% so với cùng kỳ năm 2018 , văn hóa xã hội có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đi vào chiều sâu. BTV Thành ủy và cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 29 tổ chức đảng và 25 đảng viên, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 01 cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng chí Lương Quốc Tuấn, PBT thường trực Thành ủy, báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã phân tích, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, đó là công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ở nhiều tổ chức cơ sở Đảng chưa kịp thời; vai trò, trách nhiệm của một số cán bộ, người đứng đầu còn hạn chế. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế. Nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu  về công tác kiểm tra, giám sát chưa đầy đủ ...

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy - phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ thành phố đến co sở tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong thực thi nhiệm vụ, tập trung rà soát, đánh giá toàn diện các vụ việc tồn đọng, phân công trách nhiệm cụ thể, xử lý dứt điểm. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, huy động nguồn lực đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành các công trình dự án, phát triển sản xuất..Đặc biệt chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, kiện toàn công tác cán bộ. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát gắn với xử lý sai phạm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 207.021
  Online: 9