TPHT- Chiều ngày 28/6, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Đồng chí Lương Quốc Tuấn,, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, đồng chí Trịnh Văn Ngọc- TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

 

Từ đầu năm 2019 đến nay, BCH, BTV Thành ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nâng cao các tiêu chí Đô thị loại II, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.  Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, công tác xã hội hóa huy động nguồn lực đạt kết quả khá, QPAN được giữ vững, chính trị ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tập trung cao.

Đồng chí Lương Quốc Tuấn, PBT thường trực Thành ủy, báo cáo công tác xây dựng Đảng tại hội nghị

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là quản lý và xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, quản lý trật tự đô thị, chuyển đổi mô hình quản lý chợ, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đạt kế hoạch. Thực hiện chương trình mục tiêu năm 2019 ở một số địa phương còn chậm, thiếu tập trung nên kết quả đạt thấp. Kết quả xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới ở một số phường, xã đạt thấp và không đồng đều. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm của một số cán bộ công chức trong thực thi công vụ còn nhiều hạn chế. Việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy, biên chế chưa quyết liệt. Công tác kiểm tra, phát hiện các hành vi tham nhũng và thực hiện phòng chống tham nhũng chưa thường xuyên. Tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh kéo dài vẫn còn xẩy ra...

Đồn chí Lê Quang Đức, UV BTV Thành ủy, PCT UBND TP báo cáo tình hình KT-XH tại hội nghị

BCH Đảng bộ thành phố đã thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoạch định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2019. Trọng tâm là:  Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, phường đạt chuẩn VMĐT, xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của các cấp ủy Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng đúng thông tin dư luận xã hội.. Chỉ đạo hoàn thành tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, Thực hiện hiệu quả công tác Nội chính và phòng, chống tham nhũng.  Triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 343.667
  Online: 27