TPHT- Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Tĩnh đã nổ lực phấn đấu giành nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế phát triển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng cơ bản, văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến tích cưc, khởi sắc, Quốc phòng – An ninh luôn được giữ vững, chính trị trị ổn định, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, thành phố đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại II.

Phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, các thế hệ hội viên, cùng với phong trào chung trong toàn thành phố, Hội Cựu chiến binh đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, khẳng định tinh thần gương mẫu, trách nhiệm cao của các thế hệ Cựu chiến binh  trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn. Nét nổi bật là Hội luôn đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến gương mẫu” tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều hội viên Cựu chiến binh được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ chủ chốt trong cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể.  Phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu đã góp phần nêu cao ý chí tự lực tự cường vượt khó vươn lên giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

    

Hội CCB các phường xã gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, tham gia đảm nhận nhiều tuyến đường tự quản

 Từ kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua của BCH Hội đã chọn những nội dung có tính đột phá để tập trung chỉ đạo, xây dựng mô hình điểm như “ phong trào thi đua xây dựng tổ chức hội TSVM”, “ Hội viên Cựu chiến binh – Người công dân gương mẫu”, phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “ phong trào phối hợp bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ”, “phong trào toàn hội chung sức xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”... Đã tạo được động lực, nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu”.

  

Hội CCB các cấp tích cực tham gia đóng góp nguồn lực, tuyên truyền vận động hội viên hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới

5 năm qua phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh Thành phố đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, cán bộ, hội viên luôn giữ  vững và phát huy bản chất, truyền thống “ Bộ đội cụ Hồ”, “ Trung thành - Đoàn kết - gương mẫu - Đổi mới”, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội các cấp đề ra. Nổi bật là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả phong trào Cựu chiến binh giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Công tác xây dựng  tổ chức Hội TSVM đạt hiệu quả cao, vai trò, vị thế của Hội ngày càng được khẳng định, xứng đáng là chổ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Với những thành tích đã đạt được trong 5 qua Hội Cựu chiến binh Thành phố 3 lần được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt nam tặng bằng khen, 03 lần UBND tỉnh tặng bằng khen và công nhận tập thể lao động xuất sắc. 03 năm liên tục được Hội Cựu chiến binh Tỉnh công nhận hội TSVMXS, 5 năm liên tục được UBND Thành phố công nhận tập thể Lao động tiên tiến. Nhiều tập thể và cá nhân được Hội Cựu chiến binh tỉnh và UBND thành phố tặng giấy khen, bằng khen, Hội Cựu chiến binh Thành phố đã tặng giấy khen cho 85 tập thể và 105 cá nhân có thành tích xuất sắc trong những năm qua. Những kết quả thành tích đạt được 5 năm qua là ý thức, trách nhiệm đối với phong trào thi đua yêu nước, là ý chí, bản lĩnh, bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. Đánh dấu mốc son mới trên chặng đường 30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy và cấp ủy Đảng các cấp, sự giúp đỡ của chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, Kết quả đó thể hiện sự đoàn kết, nổ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức của hơn 5300 hội viên Cựu chiến binh Thành phố.

  

Hội CCB thành phố đã tích cực vận động từ các nguồn tài trợ xây dựng nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt còn tồn tại khó khăn thời gian tới Hội Cựu chiến binh thành phố tiếp tục động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động có hiệu quả, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX đã đề ra; thực sự xứng đáng là chổ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 151.707
  Online: 26