TPHT- Chiều ngày 12/6, Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị cán bộ cốt cán toàn thành phố quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy- Quán triệt các nội dung hội nghị TW 10, khóa XII

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chỉ thị số 32, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, các Kế hoạch của Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35...

Đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa, UV BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Quán triệt  các chỉ thị của Đảng

Yêu cầu được hội nghị đặt ra là cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 10, Nghị quyết số 35, chỉ thị số 35 của Bộ chính trị, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng hình thức phù hợp đến đông đảo quần chúng nhân dân những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Nghị quyết, góp phần đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy các phường xã, Đảng ủy, Chi ủy hành chính- sự nghiệp, lực lượng vũ trang tổ chức quán triệt nội dung tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị đến toàn thể Đảng viên, cán bộ cốt cán các đoàn thể, công nhân viên chức, quần chúng nhân dân hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

Để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, đạt hiệu quả, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ỷ, Bí thư Thành ủy đề nghị các Đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua nghiên cứu, quán triệt phải tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao,  chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 151.692
  Online: 23