TPHT- Sáng ngày 11 tháng 6, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4. Tới dự có đồng chí Phạm Hùng Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 có 142 học viên của 15 đơn vị thuộc khối cơ quan,  đơn vị Ngành Y tế; trường Đại học Hà Tĩnh; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Bưu điện tỉnh; Viễn thông tỉnh; Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh; Cục Hải Quan Hà Tĩnh và Chi cục Thuế thành phố.

             

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ công chức viên chức thuộc diện đối tượng 4 các cơ quan đơn vị được quán triệt các nội dung như : Đường lối và quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; Các Luật như:  Quốc phòng an ninh quốc gia, Nghĩa vụ Quân sự; Dân quân tự vệ; Pháp lệnh về dự bị động viên; Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo Việt Nam; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam ...

        

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, đồng chí Phạm Hùng Cường  - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh thành phố Hà Tĩnh  đề nghị Ban  tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, tổ chức giảng dạy nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng; Đối với các học viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung để từ đó vận dụng vào trong thực tiễn nhằm làm tốt công tác tham mưu cho cho cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng an ninh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 207.025
  Online: 13