TPHT- Sáng ngày 15/5, Trung tâm trợ giúp Pháp lý nhà nước tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Văn Yên tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý đến người dân trên địa bàn.

Trong 1/2 ngày, cán bộ và nhân dân phường Văn Yên đã được Trung tâm trợ giúp Pháp lý tỉnh tuyên truyền về Luật trợ giúp pháp lý năm 2017; Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Đây là những điểm mới trong các bộ luật mà người dân đang quan tâm. Trợ giúp viên pháp lý đã phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, giúp người dân nâng cao nhận thức, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   

   

Trong thời gian qua Trung tâm  đã thực hiện thành công 6 cuộc truyền thông và trợ giúp pháp lý tại cơ sở trên địa bàn thành phố bao gồm: Phường Văn Yên; Trần Phú; Bắc Hà; Nguyễn Du xã Thạch Đồng và Thạch Hạ. Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân tiếp cận được hệ thống pháp luật hiện hành và được trợ giúp pháp lý khi cần thiết./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 120.131
  Online: 19