TPHT - Thực hiện Chủ trương và Kế hoạch của Ban thường vụ Thành ủy “Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019”, ngày 03 tháng 11, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận Chính quyền cho 250 đồng chí là Lãnh đạo, công chức, viên chức của các phòng, ban thuộc HĐND, UBND thành phố và cán bộ công chức 16 phường, xã

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Văn Huỳnh – TUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt một số nội dung về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền. Trong đó, chú trọng phân tích, làm rõ tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại mỗi địa phương, đơn vị; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong thực hiện công tác dân vận của chính quyền, tạo chuyển biến trong mối quan hệ  giữa chính quyền các cấp với người dân, qua đó phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ngô Văn Huỳnh - Phó Ban Dân vận Thành ủy trình bày những nội dung cơ bản về công tác Dân vận Chính quyền

Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu cũng được nghe thông tin thời sự quốc tế, tình hình biển Đông; Tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Báo cáo viên Trung ương thông tin về thời sự quốc tế, tình hình biển Đông

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và những kỷ năng cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để làm tốt công tác dân vận, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và thực hiện tốt Nghị quyết TW Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sư lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 187.987
  Online: 31