TPHT- Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019. Đến dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Tống Thị Quỳnh Hoa, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và 20 học viên của 13 tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.

   

Lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 tiến hành trong thời gian 26 ngày. Các học viên được tiếp thu 18 chuyên đề cơ bản là những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam, về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; những kiến thức về pháp luật, về khoa học hành chính và nhiều chuyên đề bổ ích khác.

                               Đ/c Tống Thị Quỳnh Hoa phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên

                                            Trao phần thưởng cho các học viên xuất sắc của lớp học

 Ngoài ra lớp học còn được đi nghiên cứu thực tế tham quan, tìm hiểu quy trình vận hành tại khu xử lý rác thải Cẩm Quan, Cẩm Xuyên và Khu kinh tế Vũng Áng. Đây là những kiến thức cơ bản gắn lý luận với thực tiễn nhằm giúp các học viên nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị mình.

Kết thúc lớp học 100% học viên đạt loại khá giỏi, 4 học viên được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 206.007
  Online: 16