TPHT- Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Cường-Phó chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Trần Hậu Tuấn- Trưởng phòng Kinh tế chủ trì hội nghị.

Năm 2019, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh, nhưng nhờ sự chỉ đạo, điều hành trong sản xuất cùng sự nỗ lực của nông dân, sản xuất nông nghiệp ở thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Diện tích lúa cả năm gieo cấy 2.679 ha/2.600 ha, đạt 100,3% KH, năng suất đạt 41 tạ/ha.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn và các phương án cụ thể nhằm triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020 thắng lợi.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các phường- xã đã nêu lên những thuận lợi, khó khăn và giải pháp thực hiện sản xuất nông nghiệp năm 2020.. 

Trên cơ sở kế hoạch và điều kiện cụ thể của từng địa phương, thành phố đặt ra mục tiêu năm 2020 đối với cây lúa có KH gieo cấy 2.545 ha, phấn đấu năng suất 50 tạ/ha, sản lượng trên 12.000 tấn; Cây lạc 182 ha; Khoai lang 45 ha; Rau đậu thực phẩm 306 ha, Đậu các loại 70 ha. Về chăn nuôi  trâu- bò trên 3.000 con; lợn trên 4.000 con; gia cầm 200.000 con. Diện tích nuôi trồng thủy sản 343ha…

Đối với sản xuất vụ xuân năm 2020, với quan điểm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, chuyển dịch hiệu quả cơ cấu bộ giống theo hướng tăng diện tích giống chất lượng… thành phố có kế hoạch gieo cấy 1.346 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất 51,8 tạ/ha, sản lượng 6.977 tấn, rau đậu thực phẩm 120 ha, lạc 182 ha…

Trên cơ sở kế hoạch và điều kiện cụ thể của từng địa phương, đồng chí  Phạm Hùng Cường-Phó chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, phường-xã nhằm thực hiện đạt năng suất, sản lượng đề ra. 

Để sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra, thành phố đề nghị UBND các phường-xã xây dựng chương trình kế hoạch năm cụ thể bằng các đề án sản xuất vụ xuân, vụ hè thu và vụ đông 2020; bám sát nội dung thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng ninh của đơn vị mình để cụ thể hóa thực hiện các nôi dung kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2020 hoàn thành và vượt kế hoạch thành phố giao; phòng Kinh tế chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi thành phố phân công chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, phối kết hợp các ban ngành, đoàn thể chỉ đạo cơ sở hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch nhệm vụ năm 2020./.

                   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 254.112
Online: 11