UBND thành phố vừa tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện đơn giá dịch vụ theo Nghị quyết 24 của HĐND thành phố về Đề án “Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; nghe báo cáo việc triển khai thực hiện công tác phân loại rác tại nguồn và triển khai áp dụng đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thai giai đoạn II vào năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đồng chí Lê Quang Đức-Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Sau khi HĐND thành phố thông qua NQ 24/NQ-HĐND về Đề án thu gom, vận  chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, UBND thành phố đã triển khai thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2019, tổng kinh phí thu được từ giá dịch vụ năm 2018 là 12.345.515 ngàn đồng, bằng 92% theo kế hoạch; riêng thu 10 tháng đầu năm 2019 đạt 12 tỷ đồng, đạt 76% theo kế hoạch, dự kiến năm 2019 thu được  trên 15 tỷ đồng. Kết quả bước đầu tuy chưa đạt theo kế hoạch đề ra, nhưng đã góp phần tăng thu ngân sách cho thành phố. Mặt khác, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn thành phố ngày càng được cải thiện.

          Đối với công tác phân loại rác tại nguồn đã được thành phố triển khai xuống tận phường-xã trong quý 1 và quý II năm 2019. Đến thời điểm này, việc phân loại rác đã thực hiện được 2 tháng, tỷ lệ phân loại trung bình đạt 28,2%. Kết quả bước đầu cho thấy, người dân đã có ý thức trong việc phân loại rác thải, tái sử dụng các thành phần rác có thể tái chế, hạn chế lượng rác phát sinh ra môi trường. Người dân đã quan tâm hơn đến công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác, giám sát quá trình thực hiện và phản ánh kịp thời đến chính quyền các cấp về các khó khăn, bất cập.

          Tại cuộc họp, các phòng, ban và các xã, phường đã nên lên 1 số tồn tại trong quá trình thực hiện như: Tỷ lệ người dân thực hiện phân loại rác thấp, đặc biệt khối cơ quan hầu như chưa thực hiện việc phân loại rác thải; công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, nhiều hộ dân chưa triển khai thực hiện việc phân loại rác thải; hiện tỉnh chưa có đơn giá áp dụng cho rác thải đã được phân loại nên chưa khuyến khích các hộ dân; thành phố chưa quy hoạch được các điểm trung chuyển, ép rác, việc sử dụng các điểm tạm thời dẫn đến nhiều ý kiến không đồng thuận của người dân và các cơ quan trên địa bàn.

Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và các phường-xã đã báo cáo những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện, nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

          Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới được thành phố triển khai như sau: Đối với UBND các phường-xã, chuẩn bị các nội dung triển khai áp dụng đơn gia dịch vụ, thu gom, vận chuyển rác thải giai đoạn II vào đầu năm 2020; BCĐ Đề án, phòng Tài nguyên Môi trường chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện, tham mưu UBND thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; phòng Quản lý đô thị phối hợp các phòng, ban liên quan tiếp tục rà soát, quy hoạch bổ sung các điểm trung chuyển, ép rác đảm bảo quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý rác…


 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 212.225
  Online: 16