TPHT-UBND thành phố vừa tổ chức cuộc họp nghe kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND về phát triển KTXH 9 tháng đầu năm; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc,-TUV, Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Lê Quang Đức- UV BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

9 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố có sự tăng trưởng ổn định, tổng mức lưu chuyển hàng hóa tăng, số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thành lập mới tăng. Từ đầu năm đến nay thành phố đã thành lập mới 251 doanh nghiệp, đạt 74,3% kế hoạch, dự kiến đến hết năm 2019 thành lập mới 330 doanh nghiệp, vượt kế hoạch10%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 803 tỷ đồng, đạt 73%  kế hoạch đề ra. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản như các dự án trọng điểm thành phố và của tỉnh triển khai trên địa bàn, dự án của nhà đầu tư...được thực hiện đồng bộ; phong trào xây dựng nông thôn mới,  phường đạt chuẩn văn minh đô thị thực hiện tốt. Đến nay, 6/6 xã đã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; Hiện thành phố đang làm hồ sơ đề nghị các bộ, ngành thẩm định, làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới...

Lãnh đạo các phòng, ban, phường, xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và giải pháp thực hiện  những tháng cuối năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện các phòng, ban, ngành, xã, phường đã báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thưc hiện và đề ra nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Văn Ngọc-TUV-Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban và các phường xã thực hiện trong thời gian tới.

Để thực hiện kế hoạch phát triển KTXH-QPAN những tháng cuối năm 2019, hội nghị đã thống nhất đưa ra các giải pháp như: Cần tiếp tục đẩy mạnh khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của thành phố để phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp- xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp- thủy sản; đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp, công nghệ cao, phát triển năng lượng tái tạo, củng cố bộ máy chính quyền và thực hiện tốt cải cách hành chính; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tạo việc làm, giảm nghèo, nâng cao mức sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; củng cố và nâng cao tiêu chí đô thị loại II, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu...

                                                           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 206.061
  Online: 25