TPHT- UBND Thành phố vừa tổ chức lớp tập huấn “Phòng họp không giấy tờ” cho các đồng chí là trưởng, phó phòng ban đơn vị; lãnh đạo các phường xã. Tới dự có đồng chí Trịnh Văn Ngọc – TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chính quyền điện tử, Tập đoàn Bưu chính viễn thông đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng phần mềm e Cabinet  “Phòng họp không giấy tờ”, với mục tiêu giảm văn bản, giấy tờ hành chính trong phòng họp, đẩy nhanh hiệu quả làm, tiết kiệm thời gian và chi phí, giúp lãnh đạo đưa và quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác và có thể điều hành các cuộc họp trực tuyến trên môi trường mạng. Việc triển khai phầm mền “Phòng họp không giấy tờ” đã được UBND Tỉnh giao cho VNPT Hà Tĩnh làm đơn vị cung cấp và triển khai hệ thống phòng họp không giấy trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại buổi tập huấn, các đồng chí là lãnh đạo thành phố, trưởng phó các cơ quan đơn vị, lãnh đạo UBND các phường xã đã được giới thiệu về những tính năng tác dụng của phần mềm “Phòng họp không giấy tờ”, cung cấp các tài khoản cá nhân và hướng dẫn sử dụng chức năng của hệ thống  nhằm giúp cho lãnh đạo các địa phương đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phó Trịnh Văn Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Trịnh Văn Ngọc – TUV, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện chủ trương “Phòng họp không giấy tờ”, thành phố sẽ đưa vào áp dụng trong hệ thống chính trị của thành phố. Đồng thời 100% các đồng chí trưởng phó phòng ban ngành đơn vị, cơ quan phường xã ở thành phố phải nắm vững tính năng tác dụng và vận hành phần mềm một cách thành thạo để áp dụng và triển khai thực hiện trong việc tổ chức các cuộc họp sắp tới của thành phố. Đồng thời Thành phố sẽ có quan tâm đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo triển khai áp dụng “Phòng họp không giấy tờ có hiệu quả”, nhằm ứng dụng có hiệu công nghệ thông tin trong lĩnh vực chính quyền điện tử.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 254.175
  Online: 16