TPHT - Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo tới các đồng chí trong Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố và các xã, phường, cán bộ phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và các điều tra viên của các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Hội nghị đã thông qua thông tư Hướng dẫn số 17/2016 ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn về quy trình điều ra, rà soát và cách cập nhật phiếu vào hệ thống phần mềm quản lý thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 7 bước, trong đó chú trọng hướng dẫn cụ thể về quy trình điều tra, rà soát, cũng như cách sử dụng các mẫu, biểu phiếu, cách điều tra thông tin, lập biên bản họp rà soát kết quả, phân loại hộ nghèo và quy trình thẩm định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định chính xác số hộ nghèo, cận nghèo và xác định sơ bộ hộ có mức sống trung bình năm 2019.

              Ông Phạm Hùng Cường - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Ông Nguyễn Xuân Thái - Sở LĐTB&XH tỉnh, truyền đạt các chuyên đề rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

                     Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Theo kế hoạch, từ 5/10 đến 5/11/2019, tất cả các xã, phường tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn mình. Đối tượng là các hộ gia đình đang sinh sống và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Các xã, phường thực hiện việc rà soát thông qua phương pháp đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình, nguyên nhân nghèo, nguyện vọng hỗ trợ của hộ, nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo biến động vào phần mền và hoàn thiện thủ tục quyết toán với Phòng Lao động thương binh xã hội trước ngày 20/11/2019. 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 207.085
  Online: 25