TPHT- Chiều ngày 23/10, BTV Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị thường kỳ nghe và cho ý kiến vào một số nội dung công tác tháng 11 năm 2019. Dự hội nghị có đại diện các Ban Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, dự kiến kế hoạch năm 2020. Cho ý kiến sửa đổi bổ sung Quy định 02 của BTV Thành ủy về một số chế độ chính sách đối với cán bộ.

Trong 10 tháng đầu năm 2019, UBND thành phố Hà Tĩnh đã phân bổ vốn đầu tư ngân sách thành phố để bố trí vốn trả nợ 51 công trình hoàn thành, chuyển tiếp 34 công trình, khởi công mới 59 công trình và thực hiện các nhiệm vụ khác trên địa bàn. Đến nay, tổng số vốn giao theo kế hoạch đạt 212 tỷ 250 triệu đồng.

Tuy nhiên việc thực hiện kế hoạch đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn do nguồn thu ngân sách chưa đạt kế hoạch, giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng, xử lý chậm,  năng lực quản lý, thực hiện dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia các ý kiến tháo gỡ khó khăn, xây dựng giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, đó là tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, soát xét tiến độ từng dự án để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tăng cường tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng tâm kết hợp kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kịp thời giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho công trình dự án năm 2019.

BTV Thành ủy cũng cho ý kiến vào báo cáo sửa đổi bổ sung Quy định 02 của BTV Thành ủy về một số chế độ chính sách đối với cán bộ như Chế độ chính sách có phù hợp với điều kiện thực tiễn, nguồn lực đảm bảo để thực hiện các chính sách, các định mức chi tiêu có đáp ứng yêu cầu, quy định hay không...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng mặc dù việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn đã đạt một số kết quả nhất định, góp phần phần nâng cao chất lượng đô thị loại 2, nông thôn mới. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư vẫn chưa đảm bảo,  Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố tiếp thu nghiêm túc, tập trung các công trình tạo nguồn thu; tăng cường quản lý Nhà nước đối với công trình xây dựng cơ bản về tiến độ và chất lượng, quyết toán các dự án; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ; soát xét từng dự án để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện Quy định 02 của BTV Thành ủy về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, Bí thư Thành ủy để nghị rà soát, giải trình rõ một số nội dung trên cơ sở phải đảm bảo các quy định và phù hợp với khả năng đáp ứng nguồn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 188.003
  Online: 39