TPHT- Sáng ngày 24 tháng 10, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 là Chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Tới dự lễ khai mạc có đại diện Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Về phía Thành phố có đồng chí Nguyễn Mai Linh – Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường - Chủ tịch Hôi đồng giáo dục Quốc phòng – an ninh thành phố.

Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP- AN lần này có 136 học viên là chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các học viên được quán triệt các nội dung như: Đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố Quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Một số Luật như: Luật Quốc phòng An ninh, Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ; Quan điểm của Đảng về chính sách dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Chiến lược phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch ...

Đồng chí Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN Thành phố phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng là Chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố, Phó chủ tich UBND Thành phố Phạm Hùng Cường – Chủ tịch HĐGD Quốc phòng – An ninh thành phố đề nghị Ban tổ chức lớp học triển khai đầy đủ các nội dung theo chương trình kế hoạch. Các học viên sắp xếp công việc tham gia khóa học đầy đủ thời gian, nội dung chương trình, tích cực học tập nghiên cứu giữa lý luận và thực tiễn để sau khóa học về vận dụng một cách sáng tạo, có hiệu quả vào trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 187.990
  Online: 34