TPHT- Thành ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư, Chủ tịch các xã phường nhằm đánh giá tình hình 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Đồng chí Lương Quốc Tuấn, Phó Bí thư TT Thành uỷ chủ trì hội nghị

9 tháng đầu năm 2019, bám sát sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố, các địa phương, đơn vị đã chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN, giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện các phường xã đã báo cáo tình hình, những khó khăn bất cập trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Trong đó đi sâu phân tích một số vấn đề về: Đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới; Thu ngân sách; Xây dựng các mô hình kinh tế; Trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn đối với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương …

Các địa phương cũng báo cáo tình hình triển khai bước đầu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là việc rà soát các vấn đề nổi cộm, khó khăn ảnh hưởng đến quá trình tổ chức Đại hội như công tác nhân sự, xây dựng đề cương báo cáo chính trị, công tác xây dựng Đảng ở địa phương và đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng những tháng cuối năm 2019...

Kết luận hội nghị, lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của các địa phương, đơn vị, chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các  kế hoạch của tỉnh, Thành ủy. Phát động sâu rộng các phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực nhằm phấn đấu triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020; hoàn thành kế hoạch xây dựng phường văn minh đô thị, thực hiện tháng cao điểm để thành phố Hà Tĩnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 188.100
  Online: 26