nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năm 2018. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Nghị quyết. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website