1

Văn phòng Đăng ký QSD đất

vanphongdangkyqsdd.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc

hungnv.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Oanh – Cán bộ

oanhnt.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Hảo – Cán bộ

haont.ubtp@hatinh.gov.vn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.392
  Online: 7