Địa chỉ cơ quan: số 99 đường Hà Tôn Mục - TP Hà Tĩnh Điện thoại: Mail: ttvanhoatruyenthong.tp@hatinh.gov.vn

1/ Quá trình hình thành và phát triển: 

 

Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc UBND Thành phố. Với gần 30 năm thành lập và phát triển, Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố Hà Tĩnh luôn không ngừng phát triển và đổi mới. 

 

2/ Chức năng nhiệm vụ: 

 

Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch thành phố Hà Tĩnh có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương;  Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; Tổ chức, cung ứng dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đáp ứng nhu cầu nhân dân trên địa bàn.

 

3/ Các thành tích đạt được trong thời gian qua: 

Năm 2010:

- Được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ VHTT & DL;

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Tỉnh.

Năm 2011:

- Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh;

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Tỉnh.

Năm 2012:

- Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố;

- Giấy khen của Ban thường vụ Thành ủy;

- Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến của UBND Thành phố.

 

4/ Tổ chức bộ máy: 

Giám đốc:         Từ Công Hải                       - Điện thoại: 0916.736.768

Phó giám đốc: Nguyễn Viết Xuân               - Điện thoại: 091 2732 019

Phó giám đốc: Nguyễn Đình Việt               - Điện thoại: 0903.245.102

Các tổ chuyên môn nghiệp vụ: Hành chính tổng hợp; Văn hóa văn nghệ; Thông tin tuyên truyền; hể dục thể thao; Thư viện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website