1

Thanh tra Thành phố

pthanhtra.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Trương Bá Sơn  - Chánh Thanh tra

truongbason@hatinh.gov.vn

3

Đoàn Thị Diễm Hương– Phó Chánh Thanh tra

huongdtd.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Phan Quang Mậu– Phó Chánh Thanh tra

maupq.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Vinh – Chuyên viên

nguyenthivinh@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Thủy– Chuyên viên

thuynt.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.419
  Online: 31