1

Phòng Y tế

pyte.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Dương Đăng Ngọc – Trưởng phòng

duongdangngoc@hatinh.gov.vn

3

Lê Đình Lương - Chuyên viên

luongld.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.503
  Online: 32