1

Phòng Văn hóa

pvanhoa.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Phạm Mạnh Hiền – Trưởng phòng

Hienpm.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Duy Cường – Phó phòng

nguyenduycuong@hatinh.gov.vn

4

Lê Thị Hoài An– Chuyên viên

anlth.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Lê Thị Thuý – Chuyên viên

thuylt.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.484
  Online: 33