1

Phòng Tài nguyên MT

ptnmt.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Trương Quốc Long - Trưởng phòng

longtq.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Việt Hùng – Phó Phòng

hungnv.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Bùi Thị Vân Anh – Phó Phòng

anhbtv.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Đức Công – Phó Phòng

congnd.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Hoàng Thị Hiền – Chuyên viên

hienht.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Trần Thị Yến – Chuyên viên

yentt.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Duy Sơn – Chuyên viên

sonnd.ubtp@hatinh.gov.vn

9

Lê Thị Việt Mỹ - Chuyên viên

myletv.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.536
  Online: 40