1

Phòng Tài chính - KH

ptckh.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Phạm Hùng Cường – Trưởng phòng

cuongph.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Ái Liên – Phó Phòng

liennta.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Lê Đình Cư – Chuyên viên

Culd.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Tiến Cương – Chuyên viên

cuongnt.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Thị Nga – Chuyên viên

ngant.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Phạm Thị Hằng– Chuyên viên

hangpt.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Phi Khanh– Chuyên viên

khanhnp.ubtp@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Ngọc Vân – Chuyên viên

vanntn.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.507
  Online: 35