1

Phòng Nội vụ

pnoivu.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Lê Thị Thanh Vân – Trưởng phòng

vanltt.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Lê Hữu Hiệp – Phó phòng

hieplh.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Đoàn Xuân Hòa – Chuyên viên

hoaidx.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Trần Thị Thu Hiền – Chuyên viên

hienttt.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Bùi Thị Thùy Dương

Duongbtt.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Thanh Ngọc – Chuyên viên

ngocnt.ubtp@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Mai Trâm– Chuyên viên

tramntm.ubtp@ hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.501
  Online: 33