1

Phòng LĐ thương binh XH

pldtbxh.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Lê Tâm – Trưởng phòng

taml.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Phan Xuân Linh – Phó Phòng

linhpx.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Kim Xuyến– Phó Phòng

xuyenntk.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Bùi Thị Liên – Chuyên viên

lienbt.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Đặng Thị Phương Nhi – Chuyên viên

nhidtp.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Trần Thị Ngọc Thủy – Chuyên viên

thuyttn.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Ngô Thị Huyền Nhung– Chuyên viên

nhungnth.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.436
  Online: 38