1

Phòng Kinh tế

pkinhte.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Trần Hậu Tuấn – Trưởng phòng

tuanth.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Đoàn Thị Liên – Phó Phòng

liendt.ubtp@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Thế Công – Phó Phòng

congnt.ubtp@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Xuân Hương – Chuyên viên

huongntx.ubtp@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Tùng- Chuyên viên

tungnv.ubtp@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Việt Hiền – Chuyên viên

hiennv.ubtp@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Phượng– Chuyên viên

phuongnt.ubtp@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 955.553
  Online: 42