Địa chỉ cơ quan: 74 Nguyễn Chí Thanh - TP Hà Tĩnh Điện thoại: 02393 881 360 Mail: banquanlychotp@hatinh.gov.vn

1/ Chức năng nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Ban Quản lý chợ là lập quy hoạch, đầu tư xây dựng chợ, sắp xếp, ký kết hợp đồng và quản lý địa điểm kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của Nhà nước và nhân dân tại chợ, PCCC, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thu phí và lệ phí, nộp ngân sách Nhà nước theo kế hoạch UBND Thành phố giao và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.

BQL chợ Hà Tĩnh thành lập ngày 05/3/1983 theo quyết định số 295/ QĐ - UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.

2/ Kết quả đạt được trong thời gian qua:

- Công tác bảo vệ An ninh trật tự, PCCC, bảo vệ trông coi tài sản hàng hóa tại chợ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và luôn được ưu tiên hàng đầu. nhờ vậy trong nhiều năm  qua tình hình hoạt động tại chợ đảm bảo an toàn tuyệt đối.

- Việc sắp xếp, hợp đồng thuê điểm kinh doanh được thực hiện nghiêm túc, việc áp dụng mức giá thu phí được thực hiện công khai, dân chủ và đúng quy định. Công tác quản lý từng bước được đổi mới, tinh thần trách nhiệm của cán bộ thu phí ngày được nâng cao. Công tác quản lý hộ kinh doanh ngày một đi vào nề nếp và tạo được lòng tin trong quần chúng nhân dân.

-  Hàng năm BQL chợ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch UBND Thành phố giao.

- Công tác đầu tư xây dựng chợ: Thực hiện hoàn thành việc xây dựng và chuyển nhượng Trung tâm thương mại Minh Khai

- Hoàn thành dự án cải tạo hệ thống đường nước chống cháy đình chợ 2 tầng và trụ nước ngoài trời toàn bộ khu vực chợ trung tâm.

- Hoàn thành công trình lợp lại mái đình chợ 2 tầng - chợ trung tâm.

- Hoàn thành dự án xây dựng ngành hàng thí điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm (hàng thịt lợn, trâu bò), dự án lắp đặt hệ thống Camera trong toàn chợ để theo dõi phục vụ công tác bảo vệ An ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.       

- Công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm,  an toàn vệ sinh lao động, thường xuyên tuyên truyền vận động bà con kinh doanh có ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm. Do vậy công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV-LĐ, Chế độ chính sách xã hội được chú trọng, quan tâm xây dựng công sở văn minh, gia đình văn hoá. Các phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT đạt nhiều giải cao trong hội thi, hội diễn ở Tỉnh và Thành phố. Thường xuyên chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống cho CNV- Lao động. Mức thu nhập bình quân người lao động năm 2012 là: 3.500.000đ/người/tháng. Các chế độ BHXH, BHYT, BHLĐ và BHTT được đảm bảo đầy đủ kịp thời.

3/ Tổ chức bộ máy:

Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh có trụ sở chính tại Tầng 2 Đình chợ 2 tầng, Đường Nguyễn Chí Thanh Thành phố Hà Tĩnh. Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND Thành phố, có 169 CBCNV – LĐ ( trong đó tổ VSMT: 19 người) Có tổ chức Đảng cơ sở gồm 4 chi bộ trực thuộc, 36 đảng viên. Về cơ cấu tổ chức: Có 1 trưởng ban, 3 phó ban; Có 12 tổ đội chuyên môn gồm: Tổ Văn phòng, tổ điện nước, tổ bảo vệ ngày, 2 tổ bảo vệ đêm, tổ thu lệ phí hộ kinh doanh cố định, tổ thu lệ phí hộ kinh doanh không cố định, tổ giữ xe, tổ quản lý chợ Bắc Hà, tổ Quản lý chợ Gia cầm, tổ quỷn lý chợ Cầu Đông - Thạch Linh. tổ vệ sinh môi trường.

4/  Danh sách, số điện thoại của lãnh đạo

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Nguyễn Thăng Long

Trưởng ban

0948882626

 

2

Nguyễn Đình Khang

P. Trưởng ban

0915657888

 

3

Võ Thái Hòa

P. Trưởng ban

0919163568

 

 

       


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website