TPHT - Ngày 24/4/2018, UBND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Thông báo số 37/TB-UBND về k ết quả tiếp công dân định kỳ ngày 20 tháng 4 năm 2018 . Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Thông báo. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 284.318
  Online: 19