TPHT - NỦy ban nhân dân  thành phố Hà Tĩnh đã có Tờ trình số 130/TTr-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hà Tĩnh . Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Tờ Trình. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.183
  Online: 34