gày 31/8/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2520/QĐ-UBND  v/v phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Hà Tĩnh. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.154
  Online: 37