TPHT - Ngày 14/8/2017, UBND thành phố Hà Tĩnh ban hành Báo cáo số 137/BC-UBND về việc tiếp thu, giải trình, hoàn thiện phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hà Tĩnh. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Báo cáo. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 789.061
  Online: 31