TT

Đơn vị/cá nhân

Địa chỉ hộp thư

1

Thành uỷ Hà Tĩnh

thanhuytp@hatinh.gov.vn

2

UBMT Tổ quốc

mattrantoquoctp@hatinh.gov.vn

3

Hội LH phụ nữ

lienhiepphunutp@hatinh.gov.vn

4

Hội Nông dân

nongdantp@hatinh.gov.vn

5

Hội cựu chiến binh

cuuchienbinhtp@hatinh.gov.vn

6

Thành Đoàn

thanhdoantp@hatinh.gov.vn

7

Liên đoàn Lao động

liendoanlaodongtp@hatinh.gov.vn


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
  PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
  Tình hình giải quyết hồ sơ
   Liên kết website
  Thống kê: 867.215
  Online: 45