1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.856767

      Fax              : 02393.855902

      E-mail         ubthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Địa chỉ email

1

Trịnh Văn Ngọc

Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

 trinhvanngoc.ubtp@hatinh.gov.vn

2

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố                

 lequangduc.ubtp@hatinh.gov.vn

3

Phạm Hùng Cường

UV BTV Thành ủy – Phó Chủ tịch UBND thành phố

 phamhungcuong.ubtp@hatinh.gov.vn

Phân công nhiệm vụ công tác của lãnh đạo UBND thành phố Hà Tĩnh:

1. Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Chủ tịch UBND thành phố:

Điện thoại: (0239)        Email: trinhvanngoc.ubtp@hatinh.gov.vn

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND Thành phố.

- Phụ trách chung theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, nội chính, cải cách hành chính, địa giới hành chính, chính quyền địa phương, thi đua khen thưởng; quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kiến trúc, quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị; Kế hoạch- đầu tư, Tài chính ngân sách, Thu hút đầu tư, các dự án vận động viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài; Lĩnh vực Đất đai gồm: Giao đất, cho thuê đất, duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, duyệt giá đất cụ thể do Hội đồng định giá trình, Cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo lĩnh vực phụ trách; Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý vi phạm hành chính; Tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Thanh tra, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố.

- Giữ mối quan hệ làm việc với UBND tỉnh và Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, UBMTTQ Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân.

2. Đồng chí Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

Điện thoại: (0239)        Email: lequangduc.ubtp@hatinh.gov.vn

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Công nghiệp, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại - dịch vụ, du lịch; Tài nguyên - môi trường (Phụ trách Dự án Xây dựng CSDL và lập hồ sơ địa chính đất đai; ký cấp GCN QSD đất trừ cấp GCN lần đầu); Quản lý đô thị (quản lý xây dựng, quản lý trật tự kỷ cương đô thị, nhà ở - công sở, vật liệu xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị - môi trường gồm: cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, công viên, cây xanh, chiếu sáng, bến bãi đỗ xe đô thị); an toàn giao thông, giao thông vận tải, công tác giải phóng mặt bằng; Giải quyết  khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; Giúp Chủ tịch trực, tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Tài nguyên -Môi trường, Quản lý đô thị, Ban Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Đội Quản lý trật tự đô thị, Ban Quản lý chợ, và các phường, xã: Văn Yên, Trần Phú, Thạch Trung, Thạch Qúy, Thạch Linh, Bắc Hà, Thạch Môn, Thạch Hưng.

- Làm Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông thành phố.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh và các tổ chức Hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Thủ trưởng cơ quan HĐND-UBND thành phố.

3. Đồng chí Phạm Hùng Cường - Phó Chủ tịch UBND Thành phố:

Điện thoại: (0239)        Email: phamhungcuong.ubtp@hatinh.gov.vn

- Giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp & phát triển nông thôn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (theo sự phân công của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố); Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; Giáo dục - đào tạo, Văn hóa, TT, TDTT, khoa học công nghệ, Bưu chính - Viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí, xuất bản; Lao động-TBXH, y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Dân tộc, tôn giáo, công tác thanh niên, công tác đối ngoại và các tổ chức phi chính phủ; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các lĩnh vực khác của công tác tư pháp; Kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác thi hành án dân sự; Công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội và các lĩnh vực xã hội khác; Phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ; Các hội xã hội và các hội nghề nghiệp thành phố; Giải quyết các khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực công tác mình phụ trách; Giúp chủ tịch tiếp công dân theo quy định.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng, đơn vị: Kinh tế, Y tế, Tư pháp, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - TBXH, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Ứng dụng KHKT&BVCTVN, Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm dân số KHHGĐ, Bệnh viện đa khoa thành phố, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông thành phố và các phường, xã: Tân Giang, Hà Huy Tập, Thạch Hạ, Nguyễn Du, Nam Hà, Thạch Bình, Đại Nài, Thạch Đồng.

- Làm Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ trưởng Tổ chuyên trách thực hiện Nghị quyết 02-NQ/Th.U của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố.

- Giữ mối quan hệ làm việc với Hội nông dân, Hội liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn, Chi cục Thi hành án dân sự và các tổ chức Hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND thành phố. 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trịnh Văn Ngọc

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố                

3

Phạm Hùng Cường

UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố

4

Nguyễn Tiến Anh

UV BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

5

Nguyễn Quốc Hùng

UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

6

Trương Bá Sơn

Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

7

Nguyễn Đình Diệu

Thành ủy viên, Trưởng phòng TC-KH thành phố

8

Trần Thị Thủy Nga

Thành ủy viên, Trưởng phòng  GD-ĐT thành phố

9

Thân Viết Văn

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

10

Lê Thị Thanh Vân

Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố

11

Tô Thái Hòa

Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

12

Trương Quốc Long

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố

13

Dương Đăng Ngọc

Trưởng phòng Y Tế thành phố

14

Nguyễn Tiến Quý

Trưởng phòng Tư pháp thành phố

 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 554.405
Online: 15