1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.856767

      Fax              : 02393.855902

      E-mail         ubthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trịnh Văn Ngọc

Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

2

Lê Quang Đức

UV BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố                

3

Phạm Hùng Cường

Thành ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thành phố

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Lê Thanh Phác

UV BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Thành phố

2

Nguyễn Quốc Hùng

UV BTV Thành ủy, Trưởng Công an thành phố

3

Trương Bá Sơn

Thành ủy viên, Chánh thanh tra thành phố

4

Trần Hậu Tuấn

Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố

5

Trương Quốc Long

Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường

6

Trần Thị Thủy Nga

Thành ủy viên, Trưởng phòng  GD-ĐT

7

Thân Viết Văn

Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố

8

Lê Thị Thanh Vân

Trưởng phòng Nội vụ thành phố

9

Dương Đăng Ngọc

Trưởng phòng Y Tế thành phố

10

Tô Thái Hòa

Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

11

Phạm Mạnh Hiền

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố

12

Nguyễn Tiến Quý

Trưởng phòng Tư pháp thành phố

 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 42.222
Online: 43