• Phường Văn Yên (13-11-2012)

  11:02 23/11/2018

  Địa chỉ cơ quan: đường Lê Khôi – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.881303 Mail: phuongvanyen.tpht@hatinh.gov.vn
 • Phường Trần Phú (13-11-2012)

  11:01 23/11/2018

  Địa chỉ: số 03, đường Nguyễn Xuân Linh – TP Hà Tĩnh Điện thoại cơ quan: 02393.855641. mail: phuongtranphu.tpht@hatinh.gov.vn
 • Xã Thạch Trung (13-11-2012)

  11:00 23/11/2018

  Địa chỉ: đường Hạ Hoàng – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.856.978 Mail: xathachtrung.tpht@hatinh.gov.vn
 • Phường Thạch Quý (13-11-2012)

  10:59 23/11/2018

  Địa chỉ cơ quan: đường Trung Tiết – TP Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.856602 Mail: phuongthachquy.tpht@hatinh.gov.vn
 • Phường Thạch Linh (13-11-2012)

  10:55 23/11/2018

  Địa chỉ cơ quan: đường Vũ Quang – thành phố Hà Tĩnh Điện thoại: 0393.856820 Mail: phuongthachlinh.tpht@hatinh.gov.vn
 • Xã Thạch Hưng (13-11-2012)

  10:31 23/11/2018

  Địa chỉ cơ quan: Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh. Điện thoại: 02393.881452; 02393.880719. Mail:...
 • Xã Thạch Hạ (13-11-2012)

  10:30 23/11/2018

  Địa chỉ cơ quan: đường Quang Trung, thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại: 0239.3883014 Mail: xathachha.tpht@hatinh.gov.vn
 • Xã Thạch Bình (13-11-2012)

  10:29 23/11/2018

  Địa chỉ cơ quan: đường Đặng Văn Bá - Thành phố Hà Tĩnh Điện thoại: 02393.885.629 Mail: xathachbinh.tpht@hatinh.gov.vn
 • Phường Đại Nài

  12:00 13/11/2012

  Địa chỉ: đường Lê Duy Điếm – TP Hà Tĩnh Mail: phuongdainai.tpht@hatinh.gov.vn 0 ...

Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 1.033.977
Online: 37