1. Thông tinchung: 

Tên cơ quan: Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh
         Địa chỉ          : Số 02 Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh
         Điện thoại    : 02393.855371
         Fax                : 
         E-mail           : thanhuytp@hatinh.gov.vn

  1. Thường trực Thành uỷ:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Dương Tất Thắng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

2

Lương Quốc Tuấn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy     

3

Trịnh Văn Ngọc

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

3. Các Ban Thành uỷ:

Ban Tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Đạt

Ủy viên BTV Thành ủy – Trưởng ban

1

Trương Xuân Long

Thành ủy viên - Phó ban

2

Trần Thị Hoàng Hoa

Phó ban

3

Hồ Thị Hương Giang

Phó ban

Ban Dân vận:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Mai Linh

Ủy viên BTV Thành ủy – Trưởng ban

2

Hồ Văn Đại

Thành ủy viên – Phó ban

3

Dương Đình Luận

Phó ban

4

Lê Văn Học

Phó ban

 

Ban Tuyên Giáo

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Tống Thị Quỳnh Hoa

UVBTV Thành ủy - Trưởng ban

2

Nguyễn Đức Tĩnh

Thành ủy viên - Phó ban

3

Trần Thị Trà Giang

Phó ban

 

Ủy ban kiểm tra thành ủy

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phan Ngọc Long

UVBTV Thành ủy – Chủ nhiệm

2

Phạm Thị Tịnh

Thành ủy viên – Phó chủ nhiệm

3

 Nguyễn Văn Huyên

 Phó chủ nhiệm

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 351.289
Online: 40