1. Thông tinchung: 

Tên cơ quan: Thành ủy Thành phố Hà Tĩnh
         Địa chỉ          : Số 02 Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Hà Tĩnh
         Điện thoại    : 02393.855371
         Fax                : 
         E-mail           : thanhuytp@hatinh.gov.vn

  1. Thường trực Thành uỷ:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Dương Tất Thắng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

2

Phan Ngọc Long

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy     

3

Nguyễn Trọng Hiếu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố     

3. Các Ban Thành uỷ:

Văn phòng Thành ủy:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trương Đình Dũng

Thành ủy viên, Chánh văn phòng Thành ủy

2

Đinh Thị Thu Hà

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

2

Nguyễn Huy Hùng

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy


 

Ban Tổ chức:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Tống Thị Quỳnh Hoa

 UVBTV Thành ủy - Trưởng ban

2

Trương Xuân Long

Thành ủy viên - Phó ban

3

Trần Thị Hoàng Hoa

Phó ban

Ban Dân vận:

T

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Đức Danh

UVBTV Thành ủy, Trưởng ban Dân Vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ thành phố - Trưởng ban

2

Hồ Văn Đại

Thành ủy viên – Phó ban

3

Lê Văn Học

Phó ban

4

Lê Hữu Hùng

Phó ban

5

Nguyễn Văn Trung

Phó ban

Ban Tuyên Giáo

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Hậu Tuấn

UVBTV Thành ủy - Trưởng ban

2

Nguyễn Thanh Hải

Thành ủy viên - Phó ban

3

Nguyễn Đức Tĩnh

Phó ban

 

Ủy ban kiểm tra thành ủy

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Thị Ái Liên

Thành ủy viên – Phó chủ nhiệm, phụ trách UBKT Thành ủy

 

 

 

 

 Liên kết website