1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thành phố Hà tĩnh

Địa chỉ          : 72 Phan Đình Phùng – thành phố Hà Tĩnh 

Điện thoại     : 02393.858175

Fax               : 02393. 855902

E-mail          : hdndthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Thường trực HĐND thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Quý

Uỷ viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

2

Trần Quốc Đạt

Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND 

3

Nguyễn Văn Thành

Trưởng ban Pháp chế

 3. Các ban của HĐND thành phố

 Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Quốc Đạt

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP - Trưởng ban

2

Nguyễn Hữu Nam

Phó ban chuyên trách.

3

Trần Nghị

Chi cục trưởng Chi cục thuế  liên huyện TP-CX – Phó ban

4

Trương Đình Dũng

Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng Thành ủy  - Thành viên

5

Hồ Văn Đại

Thành uỷ viên, Phó trưởng ban Dân vận - Thành viên

6

Trần Thị Phương

Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ - Thành viên

7

Lê Thị Loan

Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường Đại Nài - Thành viên

 

  Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Thành

Trưởng ban chuyên trách

2

Nguyễn Văn Huyên

Thành ủy viên, Chủ tịch P. Hà Huy Tập - Phó ban

3

Nguyễn Xuân Long

Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố – Thành viên.

4

Nguyễn Sông Hàn

Thành ủy viên, PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ - Thành viên

5

Đoàn Thị Diễm Hương

Phó Chánh thanh tra thành phố – Thành viên

 

 Liên kết website