1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thành phố Hà tĩnh

Địa chỉ          : 72 Phan Đình Phùng – thành phố Hà Tĩnh 

Điện thoại     : 02393.858175

Fax               : 02393. 855902

E-mail          : hdndthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Thường trực HĐND thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Dương Tất Thắng

Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

2

Nguyễn Văn Quý

Uỷ viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố

3

Nguyễn Văn Thành

Trưởng ban Pháp chế

4 Nguyễn Hữu Nam

 Trưởng ban Kinh tế - xã hội

 3. Các ban của HĐND thành phố

 Ban Kinh tế xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Hữu Nam Trưởng ban chuyên trách.

2

Trương Công Trung

 Thành ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân - Thành viên

3

Nguyễn Thị Ái Liên

Thành ủy viên, Phó chủ nhiệm UBKT Thành ủy - Thành viên

4

Nguyễn Phi Khanh

Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn- Thành viên

5

Hồ Văn Đại

Thành uỷ viên, Phó trưởng ban Dân vận - Thành viên

6

Trần Thị Phương

Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ - Thành viên

7

Lê Thị Cẩm Tú

Giám đốc Công ty ô tô Hồng Hà

 

  Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Thành

Trưởng ban chuyên trách

2

 Trương Đình Dũng 

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy - Thành viên

3

Nguyễn Xuân Long

Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố – Thành viên.

4

 Trần Quốc Toản

Chủ tịch UBND phường Trần Phú- Thành viên

5

Đoàn Thị Diễm Hương

Phó Chánh thanh tra thành phố – Thành viên

 

 Liên kết website