DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND CÁC PHƯỜNG XÃ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ MAIL

1

Trần Quốc Toản

CT UBND Trần Phú

0917 070252

toantq.ptp@hatinh.gov.vn

2

Phạm Mạnh Hiền

CT UBND Đại Nài

0945.386703

hienpm.pdn@hatinh.gov.vn

 

3

Trương Quang Sơn

CT UBND Thạch Linh

0911124566

sontq.xtl@hatinh.gov.vn

4

Trần Đức Thiên

CT UBND Thạch Bình

0912488113

thientd.xthachbinh@hatinh.gov.vn

5

Trần Xuân Sơn

CT UBND Nam Hà

0917639599

sontx.pnh@ hatinh.gov.vn

6

Điện Văn Minh

CT. UBND Thạch Quý

0912999303

Minhdv.pthachquy@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Chính Đàn

CT UBND thạch hưng

0977831737

Dannc.xthachhung@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Tuấn Anh

CT UBND Đồng môn

0918410590

anhnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Huyên

CT UBND Hà Huy Tập

091 268 41 53

huyennv.phht@ hatinh.gov.vn

10

Lê Đình Thắng

CT UBND Văn Yên

0984070001

Thanglđ.pvy@hatinh.gov.vn

11

Mai Văn Di

CT UBND Thạch Trung

0912999225

dimv.xtt@ hatinh.gov.vn

12

Dương Đình Phúc

CT UBND Nguyễn Du

0949268568

phucdđ.pnd@ hatinh.gov.vn

13

Lê Quốc Việt

CT UBND Bắc Hà

0912052717

vietlq.pbh@ hatinh.gov.vn

14

Lê Hữu Hiệp

CT UBND Tân Giang

0919205586

hieplh.ptg@ hatinh.gov.vn

15

 Nguyễn Sông Hàn

CT UBND Tân Giang

 0912341806

hanns.xth@ hatinh.gov.vn

 

   

 

 

 

 Liên kết website