DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA UBND CÁC PHƯỜNG XÃ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ MAIL

1

Hồ Quốc Tuấn

CT UBND Trần Phú

0917 155868

tuanhq.ptp@hatinh.gov.vn

2

Nguyễn Xuân Hương

CT UBND Đại Nài

0914.512.368

huongnx.pdn@hatinh.gov.vn

 

3

Trương Quang Sơn

CT UBND Thạch Linh

0911124566

sontq.xtl@hatinh.gov.vn

4

Trần Đức Thiên

CT UBND Thạch Bình

0912488113

thientd.xthachbinh@hatinh.gov.vn

5

Trần Xuân Sơn

CT UBND Nam Hà

0917639599

sontx.pnh@ hatinh.gov.vn

6

Điện Văn Minh

CT. UBND Thạch Quý

0912999303

Minhdv.pthachquy@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Chính Đàn

CT UBND thạch hưng

0977831737

Dannc.xthachhung@hatinh.gov.vn

8

Nguyễn Tuấn Anh

CT UBND thạch môn

0918410590

anhnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Lộc

CT UBND Hà Huy Tập

0917326788

locnv.phht@ hatinh.gov.vn

10

Lê Đình Thắng

CT UBND Văn Yên

0984070001

Thanglđ.pvy@hatinh.gov.vn

11

Mai Văn Di

CT UBND Thạch Trung

0912999225

dimv.xtt@ hatinh.gov.vn

12

Nguyễn Thăng Long

CT UBND Nguyễn Du

0948882626

longnt.pnd@ hatinh.gov.vn

13

Trần Viết Minh

CT UBND Bắc Hà

0912487745

minhtv.pbh@ hatinh.gov.vn

14

Trần Quốc Hương

CT UBND Thạch Đồng

0913689198

huongtq.xtd@ hatinh.gov.vn

15

 Trương Quang Hiếu

CT UBND Tân Giang

 0911636777 

hieutq.ptg@ hatinh.gov.vn

16

Nguyễn Sông Hàn

CT UBND Thạch Hạ

0912341806

hanns.xth@ hatinh.gov.vn

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ thành phố Hà Tĩnh
PHÁT THANH THÀNH PHỐ HÀ TĨNH
Tình hình giải quyết hồ sơ
 Liên kết website
Thống kê: 426.161
Online: 19